Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1412178
Sted- og lokalitetsnummer
120310-273
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds. 5 m i diameter, bestående af 1 stor sten, som ligger midt i skov¬sporet. Herudover 9 sten, som udgør den NØ-lige tredjedel af stenkredsen. Den øvrige del er formentlig gået til på grund af det skovspor, som løber hen over.

Undersøgelseshistorie

1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds. 5 m i diameter, bestående af 1 stor sten i midten, og herudover 9 sten, som dog kun udgør den NØ-lige trediedel af stenkredsen. Den øvrige del er formentlig gået til på grund af det skovspor, som løber hen over.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links