Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191091
Sted- og lokalitetsnummer
130812-157
Anlæg
Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Cirkulær stenkreds. 14 m i diameter, bestående af tætliggende hovedstore sten og enkelte større flade sten. Inde i kredsen findes spredte sten af samme stør- relse. Kredsens sten er dels synlige, dels dækket af skovmuld. Mod syd er om- kring 6 m af stenkredsen fjernet ved dannelsen af en hulvej, som ikke er om- fattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningCirkulær stenkreds. 14 m i diameter, bestående af tætliggende hovedstore sten og enkelte større flade sten. Inde i kredsen findes spredte sten af samme størrelse. Kredsens sten er dels synlige, dels dækket af skovmuld. Mod syd er omkring 6 m af stenkredsen fjernet ved dannelsen af en hulvej, som ikke er omfattet af fredningen.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links