Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4625155
Sted- og lokalitetsnummer
070608-100
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rektangulært stenanlæg, 19 x 5 m, orienteret i Ø-V. Fremtræder som tre para- lelle rækker af stor, liggende sten.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(81-95) Gravplads i Skoven [sb.97-106,252-253,267-269], paa et lille Terrain: ... c. Aflang, firsidet Stenlægning. ...
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMellem Høj 99 og Stenkreds 105 paa Mtr. Nr. 160, samt Stensætning 103 paa samme Mtr. ligger mange Sten paa Række og faa staar. Flere af dem danner ufuldstændige Rækker mellem Højene, og til en af disse Rækker hører maaske de 4 Sten, som ligger ved 99. Længderetningen er ØNØ - VSV, og Længden ca. 60- 70 m. En sluttet Række af 6 ret store Sten i NØ-SV er ca. 10 m l. 3 m S herfor er Rester af en Stenkreds, 6 m i Diam. - Ca. 12 m NØ for denne Stenrække staar 2 Sten paa Højkant i Jorden, dannende en ret Vinkel, formentlig Rest af en Grav umiddelbart ved Skællet til Mtr. Nr. 160 (Engelhardts Gravning ?) Udenfor det Parti hvorover Stenrækkerne gaar, er Skoven saa godt som stenfri. Fredes ikke.
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRektangulært stenanlæg, 19 x 5 m, orienteret i Ø-V. Fremtræder som tre parallelle rækker af store, liggende sten.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkAnlæg orienteret ØNØ-VSV.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links