Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
4625162
Sted- og lokalitetsnummer
070608-8
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Der har ingen oplysninger været om denne lokalitet, hvorfor den affredes.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 m N. for Foden af den store Høj 5 ligger en Stenkreds næsten uden Højning, 8,00 m i Tværmaal. 17 Sten, indtil 0,95 m store, danner en nogenlunde fuldstændig Kreds. 3 m Ø. for Kredsen ligger en Sten 1,20 m x 0,85, og 2 m S. herfor en anden 0,90 x 0,50 m. Dklt. Nr. 2. - Kredsen er ved manglende Paapasselighed fra Eierens Side, fjærnet af en Stenslager i 1932. - Den var ikke afmærket med MS.
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkStenkredsen fjernet i 1932.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved tidligere berejsning.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links