I Stensigmose Klint ser man et snit gennem den randmoræne, der omkranser Vemmingbund og danner Dybbøl Banke. Klinten består af aflejringer fra både næstsidste istid, mellemistiden Eem og sidste istid. Pollenanalyser fra tørvelagene viser, at området i Eem var dækket af først en lysåben birke-fyrre-skov og senere af en tættere egeskov.
.

I Stensigmose Klint syd for Dynt Strand på Broager Land kan man se blottede lagserier, som strækker fra næstsidste istid, Saale, over mellemistiden Eem, til sidste istid, Weichsel.

Den ca. 25 m høje og 1 km lange Stensigmose Klint, er eroderet ind i den randmoræne, der udgør Dybbøl Banke. Da lagene i klinten blev skubbet op i en randmoræne af isen, ligger de i flager og folder. De ældste aflejringer stammer fra slutningen af næstsidste istid og består af moræneler, som overlejres af smeltevandssand og -grus. Over istidslagene ligger lag af tørv og organisk rigt dynd, der blev afsat i søer og moser i mellemistiden Eem. Som ved Mommark blev området oversvømmet, da havniveauet steg, og der blev aflejret Cyprina Ler. Under næstsidste istid havde ismasserne presset landet ned, og da isen var forsvundet, begyndte landet at hæve sig, og havniveauet faldt. På det lavere vand blev der aflejret Tapes Sand, som har navn efter den musling, der tidligere hed Tapes senescens (nu Paphia senescens). Over lagene fra Eem findes aflejringer fra sidste istid, Weichsel.

Videre læsning

Læs mere om Sønderborg Kommunes geologi

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi