Geologisk tidslinje for Stevns Kommune.

.
Fiskeleret på Stevns Klint gør med sin knap 5 cm’s tykkelse ikke noget dramatisk indtryk. Men det er alligevel dette gråsorte lerlag, som er baggrunden for, at Stevns Klint i 2014 blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Adskillige af de dyregrupper, der findes som fossiler i skrivekridtet under Fiskeleret, findes ikke i bryozokalken ovenover. Masseuddøen af dyregrupperne skyldes et stort asteroidenedslag. Dokumentationen for asteroidenedslaget findes i Fiskeleret, hvor man kan måle et ekstremt højt indhold af iridium tilført fra rummet. Fiskeleret markerer grænsen mellem Kridttiden og den overliggende periode Palæogen (Tertiær), der begynder med aflejring af bryozokalk i Danien.
.

Undergrunden i Stevns Kommune domineres af den hvide-gullige bryozokalk fra Danien. Undergrundens opbygning ses tydeligt i kystprofilet langs Stevns Klint. Under 3-5 m moræneler ligger bryozokalkens overflade nedhøvlet af isen til den vandrette landskabsflade, der karakteriserer Stevns. Bryozokalkens tykkelse er 12-15 m, som med udhæng hviler oven på det bløde skrive kridt. Grænsen mellem skrivekridt og bryozokalk er markeret af det ca. 5 cm tykke Fiskeler, som er et resultat af den globale miljøkatastrofe, der indtraf ved et kæmpestort asteroidenedslag på grænsen mellem Kridttiden og Tertiærtiden for 65 mio. år siden.

I den nordlige del af kommunen er bryozokalken eroderet bort, og skrivekridtet ligger her under flere lag af moræneler. Disse lag er adskilt af sand og grus samt kalkstumper fra isens nedhøvling af kalkoverfladen. Lagene ses tydeligt i klinten 1 km syd for Bøgeskov Fiskerihavn.

Vandet i Stevns Kommune er ret hårdt, da grundvand generelt pumpes op fra skrivekridt, bryozokalk eller smeltevandssand og gruslag rige på kalksten.

Stevns Fyr, bygget 1877-78 af kalksten fra klinten, ligger få meter fra det østligste punkt på Stevnshalvøen. På den underliggende klint ser man tydeligt lagdelingen i kalken og den skarpe grænse mellem skrive kridt og den overhængende bryozokalk.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi