I 1774 blev der udarbejdet en fundats for et hospital (stiftelse) ved Nørlem Kirke. Det skulle opføres af Jens Nielsen Wandborg (adlet de Stiernhielm) på herregården Kabbel. Han påbegyndte arbejdet i 1780, men døde samme år, og hans mor, Anne Maria Wandborg, fuldførte byggeriet og markerede det med en mindetavle i hospitalets sydmur.

Stiernhielms Hospital, der også omfattede en skole, er en aflang og hvidkalket bygning med rødt tegltag og går ind i Nørlem Kirkes sydlige dige. De to rundbuede indgange førte ind til hhv. skolen med lærerbolig og hospitalet, som husede fire fattiglemmer – to af hvert køn.

Skolen var i brug indtil 1871. Hospitalet hørte under Kabbel Gods indtil 1890, da Nørlem Kommune overtog det som fribolig for fattige husvilde. Bygningen blev fredet i 1950. Menighedsrådet ved Nørlem lejede bygningen i 1963 til møder og gravkontor; de købte bygningen i 2003 og restaurerede den i 2004, hvorved den oprindelige mur mellem skole og hospital blev genetableret.

Bygningen har to rødmalede indgange omgivet af pilastre; de fører til hhv. hospitalet og skolen, der lå i den østlige ende. Mindepladen er anbragt mellem indgangene. I baggrunden ses Nørlem Kirke.

.

Videre læsning

Læs mere om Lemvigs arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur