Stigsnæs Skov eller Ørnehoved Skov, som den også hedder, er en privatejet skov, der tilhører Borreby Gods. Skoven er på ca. 62 ha og ligger kystnært på halvøen Stigsnæs ud mod Agersø Sund. Der har gennem flere århundreder været skov på stedet, og det er overvejende løvskov med bøg som den dominerende træart. Flere steder findes dog også nåletræer. I skoven findes partier med bøg på muld, ege-bland-skov og elle-aske-skov, som udgør lidt over en sjettedel af skovens areal. Der ligger en særegen, vindblæst egebevoksning langs kysten mod vest, hvor slyngplanten almindelig gedeblad snor sig om stammerne.

I den nordvestlige del af skoven ligger Stigsnæs Kystbatteri, der fungerede som forsvarsværk i Englandskrigene i årene 1808‑14. For at holde opvæksten nede afgræsses området af får, hvilket sikrer overdrevsplanter som bakkenellike, hulkravet kodriver, håret høgeurt og markfrytle.

Der er set mere end 200 arter af fugle ved Stigsnæs Skov. De fleste arter er trækfugle, og det hænger sammen med, at Stigsnæs er en af de bedste lokaliteter for efterårstræk af rovfugle og Sjællands bedste lokalitet for trækkende duer og spurvefugle. Antallet af trækkende musvåger kan på enkelte dage komme over 1.000, og ringduer kan på enkelte dage tælles i tusinder. Stor flagspætte og natugle er blandt skovens ynglefugle.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove