Nordlige rækværk, samt 2 granitsten set fra V
.
5 sten i forlængelse af det sydlige rækværk set fra V
.
Sydlige rækværk set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31105
Sted- og lokalitetsnummer
170815-52
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

I skel: 15-g og 16-a Højen By, Højen, og 238-a Søndermarken, Vejle Jorder. To sogne: 17.06.02 og 17.08.15. "Stokbro" over Højen Å. Broen er opført af granitkvadrer og har konkav hvælving. Gennemløbet er 12 m langt. Buens spændvidde er 3 m. Hver facade er 5 m bred og 3 m høj. Bunden består af tilhuggede granitpæle. Brofæsterne har både ved slug og afgang vinkelstillede fløjmure, der indsnævrer vandløbet. Gelænderet over sluget består af tre granitpæle, der hver er 0,85 m høje jog har en diameter på 0,25 m. Granitpælene er forbundet med hinanden ved en jernstang. Gelænderet over afgangen består af 4 granitpæle, der er 0,75 m høje og har en diameter på 0,25 m. Disse er ligeledes forbundet ved en jernstang. Ved afgangen er brofæsterne forlænget langs vandløbets sider med lave betonvægge. Disse er ikke omfattet af fredningen. Fredningen omfatter heller ikke den moderne asfastbelægning.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links