Det centrale Store Heddinge, 2021. Fra Algade og dens forlængelser i nord og syd, Nørregade og Rengegade, stråler byens gadenet mod næsten alle verdenshjørner. Sammen med Nytorv er Algade byens vigtigste forretningsområde med biograf, serveringssteder og specialforretninger. Kortet viser byens spektakulære bygninger, Sankt Katharina Kirke med det ottekantede skib, Tinghuset, Vandtårnet og den fredede sparekassebygning på Algade, i folkemunde kaldet Mammons Tempel. På kortudsnittet ses desuden rådhuset, stationen, Store Heddinge Skole og de to sportshaller.

.

Store Heddinge er kommunens næststørste by med en befolkning på 3.513 og et areal på 2,2 km2. Den gamle købstad, stations og handelsby ligger midt på Stevns, og i luftlinje er der 6 km til Rødvig, 11 km til Hårlev og 21 km til Køge.

Der er indkørsel til byen fra alle nabobyerne og via Vestergade/Vesterbro fra omkørselsvejen Rødvigvej-Bjælkerupvej vest for byen. Byens station på lokalbanen fra Køge er den sidste, før banen slutter i Rødvig.

Hovedstrøget er nu som før Algade, hvor Kirketorvet er fra middelalderen, mens Nytorv blev anlagt i 1830’erne. I dette område ligger byens mange specialforretninger, caféer og restauranter, mens de forskellige supermarkeder er lokaliseret i parallelgaderne. 1800-tallets gadestruktur er bevaret, og husene i indtil to en halv etagers højde ligger i en næsten ubrudt række langs de ældste gader, Algade og Vestergade. En del af byens købmandsgårde med facader ud til Algade er stadig bevarede og står med åbne porte med indkig til gårdene. Omkring år 1900 blev det første villakvarter anlagt i Østergade, og i byens villaer, parcel- og rækkehuse ses alle stilarter fra år 1900 og frem.

Byvåben

Store Heddinges byvåben.

.

Store Heddinges våbens indhold kendes i aftryk af købstadens usædvanlige spidsovale segl fra 1519, men seglet er rimeligvis ældre, muligvis fra 1400-tallet. Ud over kirkebygningen, der givetvis skal henvise til købstadens kirke, er der ikke nogen umiddelbar forklaring på våbenets figurer. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 18. august 1978 som våben for Stevns Kommune, der blev dannet i 1970.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt en med kors på gavle og tagrytter prydet kirke, hvorover en stående gedebuk ledsaget dexter af en seksoddet stjerne og sinister af en aftagende måne, alt sølv.

Stednavnets betydning

Stednavnet Store Heddinge er tidligst nævnt i Kong Valdemars Jordebog *1231 (ca. år 1300) i formen Hedding. Den ældste form overleveret i originaldokument er 1261 Hædingi maklæ. Et dokument dateret 1357 har formen Maklæhedingæ. Yngre former er fx 1415 Heddyngæ, 1511 Store Heddynge og 1595 Store Hedinge. Matriklen 1688 har formen Store He(e)d-inge. Stednavnet er dannet ved inge-afledning af substantivet gammeldansk *had(d) »hovedhår på kvinde, langt hår« formentlig med sigte til en karakteristisk planteforekomst på stedet. Navnets betydning er »stedet med langt (plante-) hår«. Tidligt har tilføjelsen af adjektivet gammeldansk makle »magle, (den) store« adskilt bebyggelsen fra Lille Heddinge. Magle er i 1500-tallet blevet udkonkurreret af adjektivet stor.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer