Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Undersøgelseshistorie

1893: Genstande indleveret til Nationalmuseet som danefæ

Ved gravning på sin mark fandt maltgører Hans Peter Nielsen i 1893 en guldarmring sammen med brudstykker af et bronzesværd med guldbelægning. Gennem herredsfogeden blev genstandene indsendt til Nationalmuseet, der til gengæld udbetalte en dusør på 85 kr.

1895: Genstande indleveret til Nationalmuseet som danefæ

Ved sløjfning af den gravhøj, hvori sværdet og guldarmringen blev fundet i 1893, fandt maltgører Nielsen i foråret 1895 en guldspiralfingerring, som lå på en stenlægning midt i højen. De fundne genstande stammer utvivlsomt fra den samme bronzealdergrav. Ringen indsendtes til Nationalmuseet.

1914: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Friis Johansen i 1914 Gundslev sogn og beskrev lokaliteten således: "Rund Høj, fuldstændig sløjfet ved Anlæg af Gaarden kaldtes "Store Jomfruhøj".- Derfra Mus.nr. B5447-48, 6132."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links