Det centrale Store Magleby, 2018. Landsbyen domineres af tætliggende flerlængede gårde i rækker langs den nord-sydgående akse Hovedgaden-Møllegade-Møllevej. Denne krydser Englandsvej-Kirkevej, som forbinder København og Dragør. Nær krydset ligger kirken, rådhuset og idrætsanlægget. Huset ved den blinde vej ved nordkanten er Amagerbanens stationsbygning, Store Magleby Gl. Station; denne banestrækning lukkede i 1957.
.

Store Magleby ligger 10 km sydøst for København mellem Københavns Lufthavn og Dragør. Kirken er anlagt ved Amagers højeste naturlige punkt 9 m.o.h., og det omgivende byområde og dets jorder ligger på frugtbart moræneler.

Den gamle landsby, kaldet Hollænderbyen, fremstår velbevaret og uden moderne erhvervsområder eller boligkvarterer. Den forhenværende Store Magleby Kommune placerede i stedet efterkrigstidens store parcelhusudstykninger langs grænsen til den daværende Dragør Kommune. Siden er landsbyen dog udbygget med enkelte offentlige institutioner.

I dag er Store Magleby så godt som sammenvokset med Dragør, ligesom dens befolkningstal opgøres herunder.

Stednavnets betydning

Stednavnet Store Magleby er første gang nævnt i en kilde, som senest er nedskrevet i 1123, i originalformen Maclaby. Frem til 1500-tallet skelnes mellem bebyggelserne Søndre og Lille Magleby, fx 1377 Makleby søndræ og 1370‑80 Maghleby litlæ. Herefter anvendes det adskillende adjektiv stor, som danner det forventede antonympar med lille, fx 1547 Store Maglebye. Forleddet i Magleby er adjektivet magle, »stor«, og efterleddet er substantivet by. Navnets betydning er »den store by«. Den ældste brug af adjektivet søndre frem for store kan skyldes det betydningsmæssige sammenfald mellem store og magle.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder