Store Magleby Kirkegård er en af to kirkegårde i Dragør Kommune og ligger mere åbent end Dragør Kirkegård. Fra vejen i nord ses den hvide kirke bag en ligeledes hvidkalket mur og en række store, gamle lindetræer. Størstedelen af kirkegården har en traditionel dobbeltrækket gravstedsstruktur, også her med bevaringsværdige grave og gravminder. En lille naturpræget urnehave er indpasset. I forbindelse med kirkegårdsudvidelsen fra årene 2001‑05, tegnet af landskabsarkitekterne Katrine Thuesen og Susanne Guldager, opdeles rækker af urne- og kistegravsteder med takshække i en blødt svungen form. Mod syd danner en lindeallé afgrænsning, og herfra er udsigt til åbne marker.

Store Magleby Kirkegård og Kirke.

.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde