Herregården Store Restrups jord blev udstykket i perioden 1898‑1912. I 1912 blev der oprettet en husmandskoloni på Store Restrup, og 50 husmandsbrug blev udstykket fra herregården. Husmændenes Udstykningsforening for Aalborg Amt oprettede desuden husmandsskole, friskole og andelsmejeri på Store Restrup. På fotoet ses et tidligere husmandssted ved Restrup Skovvej i 2017.

.

På herregården Store Restrup hænger franske panoramatapeter fra årene 1814‑15. De sjældne tapeter blev stjålet i 2003, men det lykkedes at finde dem igen. Billedtapeterne havde dog taget skade af tyvens oprulning, men efter et stort konservatorarbejde hænger tapeterne igen på deres plads i Tapetstuen.

.

Med udsigt til skov og resterne af en voldgrav ligger Store Restrup, der i middelalderen var ejet af slægten Gyldenstierne. I 1685 overgik gården til slægten Levetzau. I dennes ejertid blev den eksisterende hovedbygning opført i 1723, og godt 30 år senere blev godset oprettet til stamhuset Restrup, der dog blev opløst i 1811. Store Restrup havde i løbet af 1800-tallet mange skiftende ejere og mistede gradvis flere og flere af sine jordbesiddelser. Fra 1912 var der husmandsskole her og senere højskole, der blev nedlagt i 1990, hvorefter hovedbygningen blev indrettet til hotel. Det trefløjede, hvidpudsede herregårdsanlæg er i én etage over en høj kælder med rødt tegltag. Bygningen er et godt eksempel på karsk jysk senbarok, hvilket ses i den aksefaste komposition og de profilerede rundbuede eller trekantede gavle og ikke mindst indgangspartiets kraftige sandstensportal med pilastre, der krones af en frontispice.

Store Restrup ligger mellem Nibe og Aalborg og har både været husmandsskole og højskole, men i dag er de herskabelige omgivelser indrettet til hotel og restaurant.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links