Store Vejleå løber i en gammel erosionsdal, som blev skabt i slutningen af sidste istid. Den udspringer i Porsemose i Høje-Taastrup Kommune, hvorfra den løber sydpå og rammer Ishøj Kommune i Vallensbæk Sø. Tidligere udgjorde åen grænsen til Vallensbæk Kommune, men blev i 1937 forlagt mod vest, så den i dag fortsætter fra udløbet fra Vallensbæk Sø vest om Tranegilde Mose. Lige nord for Køge Bugt Motorvejen rammer åen sit oprindelige løb og kommunegrænsen, som den følger, indtil den tæt på kysten drejer mod sydvest til udløbene i hhv. Jægersø og Ishøj Havn. Af åens samlede løb på ca. 12 km ligger de knap 5 km i Ishøj Kommune.

Vandplanterne domineres af alm. vandpest, børstebladet vandaks og kruset vandaks, mens der vokser tagrør langs bredden. Til åens mange smådyr hører bl.a. alm. Ferskvandstangloppe og den rødlistede vårflue Neureclipsis bimaculata, som lever på sten omkring broen ved Vejlebrovej.

Fiskebestanden tæller bl.a. aborre, skalle, rudskalle, rimte, brasen, regnløje, karusse, gedde og ål. I selve åen samt i området omkring Ishøj Havn bliver der hvert år udsat ørredsmolt, hvilket har resulteret i et glimrende havørredfiskeri om foråret. Ellers er den nedre del af åen i lystfiskerkredse især kendt for sine store brakvandsaborrer, der trækker ud i Køge Bugt og tilbage til åen og lagunesøerne for at gyde. For at give skjul til den resulterende aborreyngel er der udlagt fældede grantræer i åen.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ishøj Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande