Stor, rektangulær skanse nær Læsøs kyst ved Storedal knap et par km sydvest for Horneks Odde . Skansen vidner, ligesom møntskatten ved Bogøgård , om urolige tider. Den kan ses i terrænet, men aftegner sig tydeligst på luftfotos og en terræn-højdemodel. Den er ikke nærmere undersøgt, så alderen kendes endnu ikke.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Læsø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Eksterne links