Umiddelbart vest for Københavns Lufthavn, nær den historiske landsby Maglebylille, findes sagnstenen Storkestenen. Ifølge sagnet hentede storken de små børn ved stenen. Et andet sagn fortæller, at hvis en kvinde trådte på stenen, blev hun efterfølgende gravid. Storkestenen lå oprindelig ved et gadekær i Maglebylille, men efter lufthavnens udvidelse blev stenen flyttet til sin nuværende placering. På vestsiden af stenen ses følgende tekst: Mindesten for Danmarks Befrielse, reist af Maglebylille Bylav 5. Mai 1946.

Videre læsning

Læs mere om traditioner og fortællinger i Tårnby Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger