rum i næstøstligste bunker, udlangeråbning til venstre, jerndrager i gulv.
.
rum i næstøstligste bunker, periskophul i loft, jerndrager i gulv.
.
rum i østligste bunker med jerndrager gulv, samt udlangeråbninger
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390860
Sted- og lokalitetsnummer
200402-301
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Strandelhjørn Batteri. Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Delvist sprængt, svært batteri med to intakte bunkersanlæg længst mod øst i anlægget. Batteriet er orienteret NØ-SV, og nedgravet i terrænet. Det måler ca. 225 m NØ-SV og ca.45 m NV-SØ. I den vestlige del af batteriet ses de sprængte rester af et opholdsrum, en brisk samt en kommandostation. På arealet ligger mod vest spredte adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Batterigraven som forbinder de enkelte anlæg er intakt. Den østligste intakte ammunitionsbunker er udvendig 18,5 m lang og facaden 3,5 m høj. Betondækslet er græsdækket. Bunkeren indeholder et enkelt rum ca. 5 m langt og 4 m bredt med en højde på 2,20 m. I loftet er to synlige jerndrager samt et periskophul. 4 stk. 111 cm høje lodretstående jerndragere er støbt ned i gulvet. Adgang til rummet sker fra sydfacaden gennem en buet gang. Indgangen i sydfacaden er 0,80 m bred og 1,80 m høj. I sydfacaden findes også to udlangeråbninger: 122 x 40 x 90 cm store. I rummets vestvæg nord for indgangen ses en niche på 108 x 108 x 60 cm. Batterigraven er intakt og har skrånende sider, nuværende dybde er ca. 2 m. Den næstøstligste intakte ammunitionsbunker er af samme type som den ovenfor beskrevne, men kun 17 m lang. Facaden er 3,5 m høj og betondækslet bevokset med græs. Indvendigt er der et enkelt rum ca. 4 bredt og 4 m langt. Indvendig højde er 2,20 m. I loftet et periskophul og nedstøbt i gulvet er to 111 cm høje jerndragere. I facaden findes en udlangeråbning: 40 x 40 x 80 cm stor. Indgangen til rummet sker fra sydfacaden via en buet gang. Indgangen er 0,80 m bred og 1,80 m høj. I rummets vestvæg ved siden af indgangen er en lille luge 37 x 25 cm stor.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Delvist sprængt svært batteri med to intakte bunkersanlæg længst mod øst i anlægget. Batteriet er beliggende i en lille lund og er orienteret NØ-SV. Det er nedgravet i terrænet. Det måler ca. 225 meter NØ-SV og ca.45 meter NV-SØ. I den vestlige del af batteriet ses de sprængte rester af et opholdsrum, en brisk, samt en kommandostation. På arealet ligger mod vest spredte adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Batterigraven som forbinder de enkelte anlæg er intakt. Den østligste intakte ammunitionsbunker er 18,5 meter lang udvendig og facaden er 3,5 meter høj. Betondækslet er græsdækket. Bunkeren indeholder et enkelt rum ca. 5 meter langt og 4 meter bredt med en ståhøjde på 2,20 meter. I loftet er to synlige jerndrager samt et periskophul. 4 stk. 111 cm høje lodretstående jerndragere er støbt ned i gulvet. Adgang til rummet sker fra sydfacaden gennem en buet gang. Indgangen i sydfacaden er 0,80 meter bred og 1,80 meter høj. I sydfacaden findes også to udlangeråbninger: 122x40x90 cm store. I rummets vestvæg nord for indgangen ses en stor niche: 108x108x60 cm stor. Batterigraven er intakt og har skrånende sider, nuværende dybde er ca. 2 meter. Det næstøstligste intakte ammunitionsbunker er af samme type som den ovenfor beskrevne, men kun 17 meter lang. Facaden er 3,5 meter høj og betondækslet bevokset med græs. Indvendigt er der et enkelt rum ca. 4 bredt og 4 meter langt. Indvendig ståhøjde er 2,20 meter. I loftet et periskophul og nedstøbt i gulvet er to 111 cm høje jerndragere. I facaden findes en udlangeråbning: 40x40x80 cm stor. Indgangen til rummet sker fra sydfacaden via en buet gang. Indgangen er 0,80 meter bred og 1,80 meter høj. I rummets vestvæg ved siden af indgangen er en lille luge 37x25 cm stor. Ifølge Mogens Scott Hansen har batteriet oprindeligt bestået af to ammunitionsrum, en kommandostation, et mandskabsrum, en brisk til en 24 cm kanon, samt en batterigrav hvori der var etableret et jernbanespor som forbandt batteriets enkelte anlæg. Anlægget er bevokset med gamle træer.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumIfølge Mogens Scott Hansen er det batteri nr. 15.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links