Den iøjnefaldende bebyggelse Svendebjerghus ligger på hjørnet af Hvidovrevej og Svendebjergvej. Boligbebyggelsen er opført i årene 1948‑50.
.

Strandmark er en bydel 8 km sydvest for København, der afgrænses af Brostykkevej, Harrestrup Å, Kalvebod Strand, Amagermotorvejen og Avedøre Havnevej. Fra en kunstig høj på 21 m kaldet Bjerget, der ligger ved åens munding, kan man overskue det helt flade og lavtliggende terræn. Bydelen inkluderer området Friheden, der bl.a. har lagt navn til bydelens station og butikscenter.

Befolkningen er af Danmarks Statistik opgjort til at bo i byen Hvidovre med et samlet befolkningstal på 53.147, hvor også befolkningen fra de tre øvrige bydele i Hvidovre Kommune, Risbjerg, Avedøre og Hvidovre, indgår.

Bydelen domineres af parcelhuskvarterer, mange med rod i tidligt sommerhusbyggeri, men flere steder, især langs Gammel Køge Landevej, S-banen og Strandhavevej, er opført etage- og rækkehuse, og her findes offentlige institutioner og et butikscenter. Langs stranden, i den gamle strandeng suppleret med opfyldt areal, er anlagt et grønt bælte med stier og en lystbådehavn.

Det ca. 12.000 m2 store Frihedens Butikscenter ligger i området mellem Strandmarksvej og Hvidovrevej umiddelbart syd for Gammel Køge Landevej. Lige nord for Gammel Køge Landevej ligger Friheden Station, der betjener Køge Bugt-banen, og som sammen med gode busforbindelser giver nem adgang til butikscenteret.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Strandmarken går tilbage til et marknavn, der på udskiftningskortet fra 1799 har formen Strand Marken. Forleddet er substantivet strand i den ældre betydning »kyst«. Efterleddet er substantivet mark, som i samtiden blev brugt synonymt med den ældre jordinddelingsbetegnelse vang. Det sigter således til al jorden inden for en af landsbyjordens tre vange. Navnet betyder »den tredjedel af landsbyjorden, som er beliggende mod kysten«. Den ubestemte form Strandmark blev etableret som nyt sognenavn i 1948.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hvidovre Kommune

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder