Byhaven ved brobuerne i Struer. Anlægget fungerer som både en fornyelse af byrummet og klimasikring til afvanding af byen i tilfælde af skybrud.
.

Struer har en befolkning på 10.375 og et areal på 720 ha. Byen ligger 15 km nord for Holstebro ved Venø Bugt i Limfjorden. Randmorænen Bavnehøje i byens sydlige del når 48 m.o.h. Herfra falder terrænet ned mod en tunneldal, som både rummer den tidligere fjordarm, nu søen Kilen, og Struer Bugt, en velbeskyttet del af Venø Bugt.

Struers ældre og centrale del ligger mellem Ringgade og havnefronten. I 1960’erne og 1970’erne blev byarealet mangedoblet, og det omfatter nu et stort område syd for Ringgade og et lige så stort parcelhuskvarter vest for den gennemgående Holstebrovej, der fortsætter nordpå som Oddesundvej mellem Kilen og Struer Bugt og passerer byen Bremdal. Langs Holstebrovej er udlagt et ca. 115 ha stort erhvervsareal; byens dominerende virksomhed, B&O, ligger dog i østbyen.

På en overskyet sommerdag skærer en kajak sig gennem vandet, mens lystbådenes hvide master strækker sig mod den grå himmel i Holstebro-Struer Havn.

.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Struer er fra *1485, hvor det findes som forled i et gårdnavn med formen Struerdall. I senere kilder findes former som Struøør (1552) og Struer (1638). Navnet er vanskeligt at tolke, men er senest ganske overbevisende set som bestående af et farvandsnavn Strūt, identisk med det gammeldanske ord *strūt, som betyder »snip, spids, tud«, og substantivet øre, som betyder »stenet strandbred«. Navnet sigter således til en stenet strandbred ved farvandet Strūt.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer