I forårets spæde lys, før naturen genvinder sine farver, skildrer Knud Eel en Ung Pige i Foraarssol fra 1941.

.

Struer Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der også omfatter Lokalhistorisk Arkiv for Struer og Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Jegindø. Det er en selvejende institution med Struer Kommune som sit geografiske ansvarsområde. Tidsmæssigt dækker museet nyere tids kulturhistorie, dvs. perioden fra 1500-tallet til nutiden. Virksomheden Bang & Olufsen er museets speciale. Museet varetager formidlingen af virksomhedens historie samt lyd- og billedmediets kulturhistorie. Under museet hører desuden Johannes Buchholtz’ Hus.

Struer Museum har en omfattende samling af Limfjordsmalerne, fx Knud Eels Ung Pige i Foraarssol fra 1941. Desuden rummer museet genstande og malerier fra kunstnerfamilien Sejg, en del fjordlandskaber af Jens Søndergaard fra 1930’erne og gæstebogen fra pensionatet Granhøj, hvor en lang række kunstnere holdt til fra 1940’erne til 1960’erne.

Struer Museum blev grundlagt af museumsleder og forfatter Johannes Buchholtz og åbnede for publikum i 1930. Det blev renoveret i 1970’erne og opnåede statsanerkendelse i 1984.

I årene 2006‑08 gennemgik museet en større udvidelse med den delvis nedgravede pyramideformede udstillingsbygning som den mest markante nyskabelse. Bygningen er gravet ned i jorden med en firdelt prisme over jorden, som giver lys til det 650 m2 store udstillingsareal. Udstillingsbygningen er tegnet af FN-Arkitekter A/S.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv