Stubbekøbing ligger 18 km nordøst for Nykøbing F ud til Grønsund, farvandet mellem Falster og Bogø. Byen har en befolkning på 2.230 og et areal på 1,8 km2. Øst for bymidten løber Fribrødreå gennem et sumpet område og ud i Noret, der i middelalderen var naturhavn, men som groede til, især da jernbanen i 1911 blev ført tværs over dets munding. Efter banens lukning i 1966 blev tracéet til en sti, og Noret til boldbane og rensningsanlæg. Den velbeliggende havn blev påbegyndt midt i 1800-tallet, og siden er byen udvidet mod sydvest og vest med ældrecenter, erhvervskvarter samt parcel- og rækkehuse. Mod øst er byen vokset sammen med landsbyen Ore, og ned mod stranden er opført et fritidshuskvarter.

Stednavnets betydning

Stednavnet Stubbekøbing er tidligst dokumenteret 1282 i Wismarer Stadtbuch, hvor en foged fra Stubbecopinge omtales. På købstadsseglet senest fra 1367 er formen Stubbekøping. Yngre former er fx 1413 Stubækoping, 1509 Stubkiøbing og matriklen 1664 Stubbekiøbing. Forleddet er substantivet gammeldansk stubbi »stub, træstub, kornstub«, måske brugt som betegnelse for terræn karakteriseret af stubbe. Efterleddet er det indlånte substantiv gammeldansk kø̄ping »handelsplads «. Navnets betydning er »handelspladsen ved/på stubben(e)«.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Stubbekøbing, 2021. Købstads kernen er især velbevaret omkring kirken og det gamle rådhus, som nu er kulturhus. Hovedgaden er Vestergade med en- og toetagers karréer, men også fortsættelsen Grønnegade og parallelgaden Møllegade er karrébebyggede. Området ud til Grønsund er overtaget af rekreative formål, i vest af campingplads og bypark og i øst af lystbådehavn. I erhvervshavnen er stationsbygningen og en høj silo bevaret, og uden for bassinet ligger færgelejet, der efter Farøbroens åbning i 1985 kun trafikeres om sommeren.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer