Stubbekøbing har bevaret den middelalderlige struktur i bymidten. De store købmandsgårde lå langs Vestergade som Trojels Gård, hvis forhus (før 1771) er byens ældste grundmurede byggeri med tegltag.

Det Classenske Fideicommis etablerede i begyndelsen af 1800-tallet en stampemølle uden for byen mod øst. I 1845 opførtes en ny »stampe« i bindingsværk.

På Torvet ligger det historicistiske rådhus (1859-60) tegnet af Vilhelm Tvede, der også tegnede sygehuset på Nykøbingvej (1862) samt præstegården (1862) på Torvet i blank gul mur med rødt tegltag. Tømrermester A.C. Rasmussen tegnede Borgerskolen (1850) på Torvet, der i det meste af 1900-tallet fungerede som posthus (fra 1907). Tømrermester Samuel Østergaard tegnede den senklassicistiske toetagers fattiggård (1858) til 28 personer i Ringgårdsstræde. Borgerskolen blev afløst af Stubbekøbing Skole (1906-07) på Rosenvængets Allé tegnet af Anton Haunstrup. Skolen blev udvidet i 1962, 1979, 2002, 2006 og 2012.

Stubbekøbing Banegård (1910), den nordlige endestation for Stubbekøbing- Nykøbing-Nysted-banen, blev tegnet af H.C. Glahn i blank rød mur og helvalmet rødt tegltag. Bygningens særkende er hovedindgangspartiet under en kraftig rundbue.

Stubbekøbings parker og anlæg

Stubbekøbing Anlæg blev anlagt 1882- 88, udvidet i hhv. 1899 og 1928 og fik pavillon i 1896, der er genopført i 2010. I 2020 fik anlægget en 100 meter lang bænk med trædæk, der forbinder Stubbekøbing Hallen, anlægget og en badebro. Anlægget ligger langs Dosseringen ud til stranden ved Grønsund og har mindesmærke for overlærer R.C. Andersen, der medvirkede til anlæggets tilblivelse.

Videre læsning

Læs mere om Stubbekøbing

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur