Det centrale Suldrup, 2017. Byens hovedgade er Hjedsbækvej, den gamle hovedvej mellem Støvring og Viborg. Byens handelsmuligheder er lokaliseret i området, hvor den krydser Veggerbyvej/Aarestrupvej. Suldrup Skole og idrætsfaciliteter ligger øst for Hjedsbækvej, mens den genskabte Suldrup Sø ligger vest for vejen. I byens sydligste udkant ligger Himmerlandshave (Suldrup Ældrecenter). Motorvej E45 løber forbi byen 2,5 km mod øst.
.

Suldrup har en befolkning på 1.250 og et areal på 85 ha. Byen ligger i et jævnt bakket morænelandskab, men lidt nord for byen vidner et moseareal om en tidligere issø. Kirken ligger uden for byen, mod nordvest, og spiret markerer derfor ikke bebyggelsen. Byen er langstrakt og med udpræget karakter af landevejsby.

Suldrup har udviklet sig fra gammel landsby til center for landbrugsorienterede virksomheder og servicecenter for by og opland.

Den ældste bebyggelse ligger langs Hjedsbækvej, den gamle hovedvej A13 mellem Støvring og Viborg, ca. 25 km sydvest for Aalborg. Forlægning af hovedvej A13 i 1971 fjernede hovedparten af vejtrafikken fra byen. Hjedsbækvej og byen blev stille. Udvalgsvarebutikker og læge er i dag væk, mens kro, dagligvarehandel, maskinforretning og håndværksvirksomheder holder ved. Et mindre erhvervsområde blev etableret i 1980’erne. Brugsen fik i 2012 konkurrence af et nyt større supermarked. Byen huser ældrecenter, folkeskole, daginstitution, idrætshal og faciliteter til sports- og fritidsaktiviteter.

Fra 1960’erne til 2014 er der med mellemrum lavet mindre udstykninger til parcelhuse og rækkehuse. Efter genskabelsen af Suldrup Sø i 1975 har byen fået et yndet naturområde, hvortil mange af de nyeste boliger har panoramaudsigt. Rebild Kommune har besluttet, at den fremtidige byudvikling skal ske i forlængelse af de eksisterende bolig- og erhvervsområder i sydlig retning.

Betydning af bynavnet Suldrup

Den ældste kendte kilde til navnet Suldrup er fra *1360, hvor formen Sultorp optræder. I senere kilder findes former som Swldrop (1445) og Suldrup (1512). Navnet er sammensat af substantivet sule, som betyder »kløftet gren, (bærende) stolpe«, og substantivet torp, som betyder »udflytterbebyggelse«. Det sigter således til en udflytterbebyggelse, hvor der er brugt suler.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer