I undergrunden under Sønderup Ådal ligger Suldrup Saltdiapir. Ådalen skærer sig gennem det højtliggende terræn og tager form af en dybt nedskåret dal med op til 30 m’s forskel fra dalbund til daltop. Dalens forløb skyldes en lokal landhævning, som er forårsaget af den underliggende saltdiapir. Saltbevægelser i undergrunden fik landskabet til at hæve sig, og i takt med landhævningen har åen eroderet sig længere ned i dalbunden, så den er endt med at ligge i en endnu dybere dal. Terrasser i dalsiderne viser de ældre dele af dalbunden, som landhævningen har skubbet op, men som åen ikke har formået at erodere bort. Den lokale landhævning er siden istiden foregået med en hastighed på ca. 1 mm om året.

Videre læsning

Læs mere om Rebild Kommunes landskaber

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber