Guldborgsundcentret rummer flere af Sundbys spisesteder og en række større butikker med alt fra elektronik og tøj til dagligvarer.

.

Sundby har en befolkning på 3.040 og et areal på 2,3 km2. Byen ligger ved Guldborg Sund lige over for Nykøbing F mod øst, mens der er 15 km til Sakskøbing mod nordvest. Byen er domineret af større parcelhuskvarterer nord for Linde Allé, mens der i området syd for ligger byens skole, SUNDskolen, Guldborgsundcentret samt et større rækkehuskvarter ved Sundtoften. Længere mod syd fylder infrastrukturen meget, dels i form af broen over Guldborg Sund mod Nykøbing F, dels med jernbanen, der vest for broen deler sig mod hhv. Nakskov og Rødby Færge. Stationen ligger i Øster Toreby, der i dag er vokset sammen med Sundby. Byvæksten er fortsat nordpå til Hamborg Skov, hvor den populære attraktion Middelaldercentret åbnede i 1992. I nordvest er Egehegnet en udstykning fra 2007 af 88 parceller, hvis bebyggelse dog først har taget fart efter beslutningen om opførelsen af en ny folkeskole i området. Et erhvervskvarter sydvest for byen domineres af en fabrik for opbevaringssystemer. Sundby fungerer som forstad til Nykøbing F og fremstår med en klar funktionsopdeling, men uden eget bycentrum i klassisk forstand.

Stedsnavnets betydning

Stednavnet Sundby er nævnt første gang *1315 (afskrift 1476) i formen Swnby. Ældste form overleveret i originaldokument er 1496 Synby. Yngre former er fx 1568 Swndby, 1619 Sundby, og matriklen 1688 har formen Sundbye. Forleddet er substantivet sund »smalt farvand«, efterleddet er substantivet by. Navnets betydning er »byen ved det smalle farvand (Guldborg Sund)«.

Mere om stednavne i kommune

Det sydvestlige Sundby, 2021. Brovejen og Lollandsbanen leder østpå til Kong Frederik IX’s Bro og Nykøbing F. SUNDskolen ses centralt i kortet, mens der længere mod øst ses en del af rækkehusområdet Sundtoften. Det ældste Sundby ligger nord for Linde Allé. Længst mod sydvest ses en del af Øster Toreby, hvor der er station, mens Guldborgsundcentret ses mod sydøst nord for Brovejen.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer