Sundby Kirkegård er anlagt i 1872 og er Amagers lokalkirkegård. Kirkegården blev udvidet i hhv. 1924 og 1948. Den har et areal på ca. 10 ha og er opdelt i to næsten kvadratiske dele på hver side af Kastrupvej. Den gamle del mod vest med landskabeligt præg ophører som kirkegård i 2020 og overgår så til rekreative formål. Den nyere del med kapel fra 1924 og krematorium fra 1931 tegnet af Holger Jacobsen har traditionelt kirkegårdspræg. Sundby Kirkegård udvikles 2015‑65 efter en plan udarbejdet af Schul Landskabsarkitekter.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde