Sundet ved Faaborg og Inddæmningen ved Nakkebølle Fjord er begge gammel havbund, som med varierende succes er blevet inddæmmet og tørlagt og efterfølgende genskabt som lavvandede søer.

Oprindelig var Sundet en havbugt, der i 1500-tallet blev opstemmet som mølledam og senere afvandet til en lavvandet sø på 55 ha. For Faaborgs indbyggere udviklede Sundet sig op gennem 1800-tallet til en særdeles ubehagelig nabo. Ildelugtende kloakvand og den dyndede søbund forpestede luften, og alene af hygiejniske grunde ønskede sundhedsmyndighederne en tørlægning. I 1890 bevilgede byrådet derfor 6.000 kr., svarende til ca. 417.000 kr. i 2021-værdi, til at fuldende tørlægningen. Det var dog først med statsstøtte efter Landvindingsloven, at Sundet 1941‑46 blev endeligt udtørret og kultiveret.

Efter 40 års afvanding havde Sundets overflade sat sig hele 70 cm. Det ødelagde drænene, og i begyndelsen af 1990’erne stod området under vand vinter og forår. I år 2000 blev Sundet derfor genetableret som en 31 ha stor sø, og den våde nabo, der i 1868 blev omtalt som en »svøbe for byen« af distriktslæge Salicath, tjener i dag som et rekreativt område for Faaborgs borgere.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande