Sundhedscenter Odsherred tilbyder både forebyggende træning og genoptræning efter sygdomsforløb. I sundhedscenteret findes også praktiserende læger og jordemoderkonsultation. Her er et motionshold i gang i Sundhedscenterets park på Sygehusvej i Nykøbing S.
.

Sundhedscenter Odsherred ligger i Nykøbing S og er etableret i et samarbejde mellem kommunen og Region Sjælland for at sikre borgerne i nærområdet basale sundhedsydelser. Odsherred Kommune er en stor turistkommune med mange besøgende, og derfor har den regionale del af sundhedscenteret i sommerperioden en skadeklinik, der er bemandet med sygeplejersker. Her kan man få behandlet lette skader som fx insektbid, små sår og lette øjenskader. Ud over skadeklinikken er der mulighed for simple røntgenundersøgelser samt at få taget elektrokardiogram og blodprøver. Den kommunale del af Sundhedscenter Odsherred tilbyder genoptræning efter sygdom og indlæggelser samt træning af personer med kroniske sygdomme. Derudover kan man få råd om en sundere livsstil og hjælp til behandling af misbrug. Endelig huser centeret en række andre udbydere af sundhedsydelser, herunder flere praktiserende læger.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Odsherred Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg