Sundhedshuset i Bogense blev oprettet i 2013 med støtte fra Region Syddanmark og staten og efter den nye model for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedshuset er indrettet i det tidligere plejecenter Solgården. De kommunale funktioner omfatter bl.a. hjemmepleje, sundhedspleje, forebyggelse og genoptræning. Der er samtidig praktiserende læger og psykolog i sundhedshuset, ligesom der afprøves telemedicinsk udstyr og velfærdsteknologi med kontakt til sygehusvæsenet. Der er også jordemoderkonsultation, fødselsforberedende undervisning og forældrekurser.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Nordfyns Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg