På Sundholm fandtes flere værksteder, hvor »lemmerne«, dvs. beboerne, skulle arbejde. Her bliver der arbejdet i kryolitbygningen. Kryolit blev brugt til fremstilling af soda og indgik senere ved fremstillingen af aluminium. Foto fra 1914.
.

I 1899 fik Københavns Kommune fra staten overdraget Tyrefælleden, som var betegnelsen for den østligste del af Amager Fælled. Her blev i årene 1905‑08 opført tvangsarbejdsanstalten Sundholm; senere fulgte to skoler: Amagerbro Skole (1910) og Sundbyvester Skole (1919). Sundholms arkitekt var Emil Jørgensen, der byggede 22 gule bygninger omgivet af en grav og et hegn, der kunne rumme omkring 1.000 »lemmer«: kriminelle, prostituerede, hjemløse mv. Ladegården på Nørrebro, opført i 1621 som kongelig avlsgård, blev fra 1822 anvendt som arbejdsanstalt, hvor kommunen bl.a. kunne tvangsanbringe straffede og vagabonderende personer. I 1881 havde anstalten 1.114 beboere. Den lukkede i 1908, hvor de 564 lemmer blev overflyttet til Sundholm.

Anlægget var fra begyndelsen teknisk set meget moderne med et kraft- og varmeværk, der ikke alene forsynede Sundholm, men også de to skoler med lys og varme. En del af de ansatte passede op til 1.000 svin, der blev fodret med affald fra byens hospitaler mv. Når de blev slagtet, blev kødet leveret tilbage til de samme institutioner, inkl. Sundholm. Tvangsarbejdsanstalten modtog frem til 1976 fortsat "arbejdssky", alkoholiserede eller husvilde personer.

Fra år 2000 blev Sundholm opdelt i en række forskellige sociale institutioner og rummer foruden botilbud og et beskæftigelses- og rådgivningscenter stadigvæk et herberg for hjemløse. Mange frivillige er i dag tilknyttet de tre institutioner, som hjælper et stort antal socialt udsatte borgere.

Videre læsning

Læs mere om sundhed og omsorg i København

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg