Befolkningsudviklingen i Sunds 1921‑2019.
.
Sunds udbygges med boliger omkring Sunds Sø. Søen fungerer samtidig som vandreservoir, der sikrer vandforsyningen. Bygningerne på Strandvejen og Strandkrogen er tegnet af Jørgen Pedersen ApS i 2010.
.
Det centrale Sunds, 2019. Forretningslivet foregår langs Sunds Hovedgade, og trafikken er her mindsket, efter at Sunds Omfartsvej blev anlagt. Sunds Sø er næsten omkranset af primært sommerhuse, og fredning af enkelte områder har sikret fri passage rundt om søen for fodgængere og cyklister.
.

Sunds har en befolkning på 4.101 og et areal på 3,5 km2. Byen ligger på Karup Hedeslette mellem Sunds Omfartsvej og Sunds Sø ca. 8 km nord for Herning. Herning Kommune købte i 1937 en grund ved søen og etablerede her et kommunalt søbad. Søen er kantet af sommerhuse og er et ferie og udflugtsområde med mulighed for badning, fiskeri og sejlsport. En ca. fem km lang cykel- og gangsti fører rundt om søen.

Trafikken mellem Skive og Herning passerede tidligere Sunds Hovedgade, men bruger nu Sunds Omfartsvej, som afgrænser byens udvikling mod vest. Sunds Hovedgade er centrum for handelslivet med dagligvarebutikker, diverse serviceerhverv og pizzeriaer. Bebyggelsen er en blanding af enfamilieshuse i forskellige aldre og nyere, lave etageejendomme.

Det gamle jernbanetracé syd for søen er nu en del af Alhedestien. Cirka 3 km sydøst for Sunds ligger Herning Flyveplads ved Skinderholm.

Byens erhvervsområde ligger langs Sundsvej.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Sunds er fra *ca. 1325, hvor formen Sunzsæ optræder. I senere belæg findes former som Swndz (1495), Gammel Sunds (1547) og Sunds (1688). Navnet er sammensat af substantivet sund, sandsynligvis i ordets oprindelige betydning »svømning«, og det gammeldanske substantiv sǣ, som er en sideform til sø. Navnet betyder således »svømmesøen«. Det foranstillede Gammel optræder i kilder fra 1500-tallet og refererer sandsynligvis til sognets ældste bebyggelse.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer