Endnu ved folketællingen i 1901 havde Sunds kun 65 indbyggere fordelt på 13 ejendomme. Bortset fra præsten, mølleren, der også var bager, samt en snedker, en smed og en tækkemand levede alle af landbrug. Kirken var på dette tidspunkt kun fire år gammel; den erstattede en middelalderkirke, der havde ligget på samme sted. Ved siden af kirken blev der i 1893 opført et missionshus. Desuden havde Sunds et andelsmejeri fra 1889. Da Herning-Viborg- banen åbnede i 1906, fik Sunds en station (i de første 16 år dog kun en holdeplads), og dette satte gang i bydannelsen. I 1925 var Sunds nået op på 308 indbyggere, og byen havde nu også skole, kro, købmandshandler, savværk og cementvarefabrik.

Befolkningstallet fortsatte med at stige op gennem 1900-tallet; i 1960 var der således 1.039 indbyggere, og i 1970 var der 2.191. Den omfattende tekstilindustri på Herningegnen har sat et stærkt præg på Sunds, idet byen i midten af 1960’erne var hjemsted for 12 trikotagefabrikker. Byen fik kommunekontor i 1956. Der blev endvidere etableret alderdomshjem (1937), nyt forsamlingshus (1938), bibliotek (1945) og centralskole (1955) samt indrettet lystanlæg, sportsanlæg og friluftsbad.

Fra midten af 1900-tallet blev Sunds og omegn også i stigende grad præget af fritidslivet, idet Sunds Sø tiltrak mange turister, der bl.a. nød godt af de gode muligheder for badning og fiskeri. Søen blev derfor tidligt omkranset af sommerhusbebyggelse. Arkitektonisk er sommerhusene præget af deres forskellige bygherrer, og de er overvejende opført i træ og lettere materialer.

Efter 1970 udviklede Sunds sig til en forstad til Herning, og i 2006 havde byen 3.759 indbyggere. Jernbanen lukkede for personkørsel i 1971. Der opstod flere parcelhuskvarterer, men også en række industrier inden for en relativt bred vifte af produktionsgrene. Blandt de vigtigste er Kyocera Unimerco Tooling A/S (grundlagt 1964), der producerer værktøj til bl.a. metal-, energi- og fødevareindustrien samt måleteknik, Danfoss Gemina (1987), som fremstiller varmevekslere, og Joha (grundlagt 1963), der leverer børnetøj.

Videre læsning

Læs mere om Sunds

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie