Det centrale Svaneke, 2018. Kortet viser den ældste bydel med uregelmæssigt gadenet samt det meste af bydelen Møllebakken; Hullet ligger sydøst for kirken og fortsætter uden for kortudsnittet. Området mellem Storegade og Postgade indeholder flerlængede bygårde og butikker og andet, der henvender sig til turisterne. Den lille havn ligger i god læ for de fleste vinde, og en port kan lukke inderbassinet. Ved østenvind beskyttes den endnu mindre Vigehavn af halvøen Vagtbod Nakke; her ligger et røgeri. I byens vestkant ligger et bryggeri, to gamle møller og et trebenet vandtårn, der var i brug i perioden 1952‑88.
.
Svaneke kan fremvise et meget velbevaret købstadsmiljø. De smukke bindingsværkshuse og de mange butikker med kunsthåndværk, delikatesser og tøj samt talrige spisemuligheder trækker hvert år mange besøgende til byens krogede gader.
.

Svaneke har en befolkning på 1.078 og et areal på 70 ha. Byen ligger på Bornholms østkyst 29 km nordøst for Rønne, hvor grundfjeldet danner en stærkt indskåret forstrand. Granitten træder også frem flere steder i byens stejle gader, men skjules ellers af et morænedække.

Svaneke er en langstrakt bebyggelse på begge sider af den gennemgående vej mellem Nexø og Gudhjem. Den midterste og ældste del med havnen rummer byhuse og servicevirksomheder. Bydelene Hullet mod sydøst og den nyere Møllebakken mod nordvest består mest af parcelhuse.

Selv om fiskeriet er for nedadgående, bliver der stadig landet fisk på havnen i Svaneke, hvor lokale og turister kan købe direkte fra kutteren.

.

Udsigt fra Vagtbodgade i Svaneke.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Svaneke er første gang nævnt i 1410 i formen Swencke. Yngre belæg er fx 1516 Swanickæ og 1664 Suaniche. Forleddet er fuglebetegnelsen gammeldansk swan »svane(fugl)«. Efterleddet er formentlig en tostavet form *wīka af substantivet gammeldansk wīk »vig, mindre havbugt«, og navnets betydning er da »vigen med svanerne«.

Mere om stednavne i kommunen

Byvåben

Svanekes byvåben.

.

Våbenet er bevaret i seglaftryk fra 1584 og er et talende våben: Svanen henviser til navnet Svaneke, der betyder »vigen med svanerne«. Våbenet synes ikke at have været registreret i Kommunevåbenregisteret. Ved Kommunalreformen i 1970 blev Svaneke Kommune lagt ind under Nexø Kommune, der anvendte en sammenstilling af Nexøs og Svanekes våbener.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I rødt en sinistervendt, gående sølv svane med en guld ring i næbbet.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer