På Svendborg Sygehus’ covid-19-afsnit undervises plejepersonale i iltbehandling. Landet over er mange hospitalsansatte under coronakrisen blevet udlånt til de nyoprettede covid-19-afdelinger.
.

Svendborg Sygehus har siden Strukturreformen i 2007 hørt under Region Syddanmark. Sygehuset er en del af Odense Universitetshospital, og dets formelle navn er OUH Svendborg Sygehus.

Sammenlægningen med Odense Universitetshospital indebærer, at en række afdelinger går på tværs af adresserne i Svendborg og Odense.

OUH Svendborg Sygehus på Baagøes Allé har både akut og planlagt behandling. En stor Fælles Akutmodtagelse (FAM) tager imod de akutte patienter og tager stilling til den videre behandling.

Sygehuset modtager både medicinske og kirurgiske patienter. Den kirurgiske behandling omfatter indgreb uden indlæggelse samt operationer inden for urinvejssygdomme, øre-næse-hals-sygdomme, organsygdomme og ortopædisk kirurgi.

Hele OUH’s diagnostiske afdeling er placeret på sygehuset i Svendborg. Hertil henvises patienter, hvor der er mistanke om alvorlig sygdom, uden at der har kunnet stilles en præcis diagnose. Sygehuset er også kendt for en stor afdeling for ældre patienter samt for udredning for demens.

Ud over behandling af patienter er der en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet. Den samlede stab udgjorde i maj 2020 1.135 ansatte, svarende til 903 fuldtidsansatte. Det er ca. en tiendedel af det samlede antal ansatte i hele OUH.

Det er Region Syddanmarks langsigtede plan, at Svendborg Sygehus skal overgå til at være et specialhospital, når OUH Odense Universitetshospital i (forventet) 2023 flytter til et nybygget hospital i den sydlige del af Odense.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Svendborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg