På en sydvendt skråning i den sydlige del af Store Hareskov anes over et større område resterne af et voldanlæg. Anlægget består af et ca. 3 ha stort areal, kaldet Lejrens Indelukke, der delvis omkranses af en halv meter høj halvkredsvold med en foranliggende 1 m bred grav. Den ca. 1,5 m brede og op mod 400 m lange jordvold er kendt under navnet Svenske Vold, mens et højereliggende plateau umiddelbart vest for volden bærer navnet Lejrens Bakke. Ifølge lokal mundtlig tradition henviser stednavnene knyttet til anlægget til Karl Gustav-krigene 1657‑60 og den svenske hærs belejring af København 1658‑60.

Fra februar 1658 og helt frem mod den endelige fred i 1660 var svenske tropper forblevet på Sjælland for at lægge pres på den danske konge. I Store Hareskov – både inden for og uden for halvkredsvolden – er der gjort fund, der synes at understøtte de mundtlige overleveringer om tilstedeværelsen af svenske tropper på stedet. Vigtigst af disse er flere eksemplarer af en hesteskotype, der bl.a. anvendtes af de svenske hærstyrker under svenskekrigene. Ved Lejrens Bakke har skovløbere desuden gjort fund af små kredse af sodsværtede sten, der tolkes som bålpladser, og som kan tænkes at stamme fra tiden, hvor svenske soldater havde lejr på stedet.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv