Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30137
Sted- og lokalitetsnummer
170104-73
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Jensgård hovedgård og Østrup by m.m. matr.nr. 3c. Nyberejsning: Formodentlig 22/4 79. Svenskeskanse. Svenskansen, et jordværk med grundplan som en femoddet stjerne, i nord, vest og syd omgivet af en smal, tør grav, der følger stjerneformen, i øst af den stejle kystskrænt. Anlægget måler ca. 30 x 30 m, og skansen hæver sig indtil 3 m over det omliggende terræn. På skansen er i nyere tid anbragt to 1700-tals kanoner. Skansen, der ligger i skov, er bevokset med løvtræer. Til landsiderne går fredningsgrænsen 3 m fra gravens øvre yderkant, mod havet langs kystskræntens fod. Dette fortidsminde må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSvenskeskanse. Skansens grundfigur udvisket. Anlægget omgivet af tørgrav. Bevokset med fyr, birk bøg og eg. I skov. Nordre brystværn på stejl skrænt imod Horsens Fjord. Herover anlagt spadseresti med to trapper af rafter. På brystværnet 2 ret forvitrede kummer uden lavet samt en bænk på nedgravede cementrør. Anlægget er ret nedtrampet. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov, strand.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links