Sydbanks dealerhal ligger på Peberlyk i den sydlige del af Aabenraa. Dealerhallen er det sted, hvor bankens aktiespecialister handler med værdipapirer, og på de fire ure til venstre angives lokal tid samt tiden for verdens største markeder i Tokyo, New York og London.
.

I 1970 gik fire lokale banker sammen for at skabe en stærk regional bank i Sønderjylland. Det var Den Nordslesvigske Folkebank, Graasten Bank, Folkebanken for Als og Sundeved samt Tønder Landmandsbank. Fusionen fik navnet Sydbank, og banken fik sit hovedsæde i Aabenraa med filialer rundtom i Sønderjylland. Siden 1980’erne har banken ekspanderet, bl.a. gennem overtagelser og fusioner med en stribe lokalbanker over hele landet. Dermed er Sydbank blevet en stor landsdækkende bank, der i 2020 havde ca. 60 filialer i Danmark og tre filialer i Tyskland i hhv. Flensborg, Hamborg og Kiel. Banken beskæftigede i 2020 i alt ca. 2.000 medarbejdere, heraf omkring en tredjedel i hovedsædet i Aabenraa.

Med overtagelsen i 2020 af Alm. Brand Bank A/S befæstede Sydbank sin position som en stor bank, hvor det blandt de rent danske banker nu kun er Danske Bank og Jyske Bank, der er klart større. Banken er en af de fem danske banker, der pga. deres størrelse af Finanstilsynet har fået status som systemisk vigtigt pengeinstitut. Sydbank har ca. 100.000 aktionærer. Som et værn mod en fjendtlig overtagelse er der en begrænsning i det antal stemmer, den enkelte aktionær kan afgive på generalforsamlingen.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked