I den sydligste del af den store Aarhus Havn ligger Marselisborg Lystbådehavn. Den blev indviet i 1991 og er en populær destination for såvel aarhusianere som besøgende udefra. Her kan man nyde udsigten over Århus Bugt og følge de mange skibe, der benytter Aarhus Havn. Her er også flere butikker og spisesteder samt et ishus. Lystbådehavnen er desuden hjem for søspejdergruppen Stifinderne Sø samt flere sejlskoler.
.

Terrænet i det sydlige Aarhus er kuperet, især den østlige del, og det stiger generelt fra Århus Ådal og sydpå, hvor en randmoræne, afsat af et isfremstød fra sydøst, buer sig fra Mårslet til Skåde Bakker og når 128 m.o.h. med Jelshøj i Holme Bjerge, der tilbyder en vid udsigt over byen og landskabet.

I 1900-tallet blev landsbyerne Nordby, Viby, Terp, Holme og Skåde indlemmet i Aarhus og omformet i tur og orden. De østlige bakker nær skov og strand blev til de eksklusive villakvarterer Marselisborg, Højbjerg og Skåde. Nærmest byen ligger Tivoli Friheden, Ceres Park & Arena og flere idrætsanlæg samt parcelhuskvartererne Kongsvang og Fredensvang. Længere vestpå, i Viby og Holme, tager store almene boligområder over. Omkring jernbanen, der følger Skanderborgvej mod Aarhus, ligger nogle af byens største erhvervskvarterer. De gamle industrier er dog erstattet af service og institutioner som fx butikscenteret Mega Syd og filialer af Aarhus Business College, der ligger på FDB’s tidligere arealer i Viby. Lidt syd for det sammenhængende byområde ligger Tranbjerg med parcel-, række- og gårdhavehuskvarterer. Siden 2008 tælles den som en del af Aarhus. Den opdeles af flere grønne kiler, og Letbanen har to stoppesteder.

Aarhus Syd Motorvejen, der forlader Østjyske Motorvej ved Hørning, er den vigtigste indfaldsvej, og dens forbindelse til erhvervshavnen via Marselis Boulevard er stærkt belastet. En tunnel under denne overvejes. Tre indfaldsveje passerer gennem det sydlige Aarhus: Skanderborgvej, Landevejen- Christian X’s Vej (fra Horsens) og Oddervej. Den vigtigste tværgående vej er Ringvej Syd, der forbinder disse tre. Banestrækningen Fredericia-Aarhus og Letbanens strækning Odder-Aarhus H mødes i Viby.

Videre læsning

Læs mere om Aarhus' bydele

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder