Sydvestjysk Sygehus består af et sygehus i Esbjerg, et sygehus i Grindsted i Billund Kommune og en afdeling i Brørup i Vejen Kommune. Sydvestjysk Sygehus er under Region Syddanmark og har et optageområde på omkring en kvart mio. borgere i Sydvestjylland. Borgere fra andre dele af regionen kan dog også vælge sygehuset.

Byen Esbjerg fik sit første sygehus i 1894, hvor det daværende Ribe Amt opførte et epidemisygehus for at kunne modtage patienter med den frygtede tuberkulose, der hærgede landet, og for at afhjælpe andre epidemier som difteri, kighoste og polio. I 1905 købte Esbjerg Kommune den grund, hvor Sydvestjysk Sygehus ligger i dag. Sygehuset er gennem tiden løbende blevet udbygget og renoveret.

Som mange andre steder i landet blev de små sygehuse lagt ind under de daværende amters store centralsygehuse, hvilket også skete for sygehusene i Brørup og Grindsted. Sygehuset i Brørup lukkede som sygehus i 2008. I Esbjerg havde Sydvestjysk Sygehus i 2019 ca. 2.400 ansatte (omregnet til fuldtid) ud af sine i alt ca. 2.600 ansatte.

Hele Sydvestjysk Sygehus havde i 2018 ca. 370 sengepladser. Der var over 30.000 indlæggelser og knap 400.000 ambulante besøg. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er et meget bredt hospital forstået på den måde, at der er mange medicinske specialer samt kirurgiske afdelinger og en afdeling for kvindesygdomme og fødsler. Af mere specielle afdelinger er der en kæbekirurgisk afdeling samt en afdeling for medicinsk behandling af brystkræft og tarmkræft. Der er også en øre-, næse- og halskirurgisk afdeling samt en hjertemedicinsk afdeling, der foretager hjerteundersøgelser og lægger pacemaker. Den store akutte modtagelse er også placeret i Esbjerg, hvor der ligeledes er en stor arbejdsmedicinsk klinik.

Sygehuset varetager en vigtig uddannelsesfunktion. Der bliver uddannet sygeplejersker, jordemødre, terapeuter mv., og som lægestuderende er det nu muligt i samarbejde med Syddansk Universitet at tage patientdelen af uddannelsen i Esbjerg. Psykiatrien i Region Syddanmark har sin egen organisation uafhængigt af de somatiske sygehuse.

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er blandt de fire største i regionen og dækker store dele af Sydvestjylland. Afdelingen har akutmodtagelse og flere sengeafsnit. Der er samtidig en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Samlet har regionen på disse områder ca. 470 fuldtidsansatte (2019).

Videre læsning

Læs mere om uddannelse, sundhed og omsorg i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg