I et tidligere sanatorium på Kystvejen i Kalundborg åbnede i 1898 Det Kgl. Blindeinstituts Forskole, senere kendt som Refsnæsskolen. Her var der plads til 20 blinde børn i alderen 6-12 år. Børnene boede på skolen, og man tilstræbte at give dem en almindelig skolegang. Siden blev Refsnæsskolen moderniseret og udbygget med nye tilbud. Fra 2008 blev Refsnæsskolen omdøbt til Synscenter Refsnæs.

Det ejes af Region Sjælland og er et nationalt specialpædagogisk ressource- og videnscenter for børn og unge i alderen 0-35 år med blindhed eller synsnedsættelse. Centerets medarbejdere er beskæftigede i de mange forskellige tilbud, som dækker skole- og efterskolelignende tilbud, sommerskole, botilbud, udredning, specialrådgivning og synsvejledning. Samtidig tilbydes kurser for fagpersoner og for børn med synsnedsættelse eller blindhed og deres familier.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg