På nordkysten af Korsør Nor findes den kongelige borg Tårnborg på en ca. 7 m høj kvadratisk borgbanke ud til kysten, som er befæstet med en 30 x 30 m stor ringmur af tegl, som omkranser et areal på ca. 900 m2. Borgens bygninger til mandskab og udstyr har stået opført langs indersiden af ringmuren, og i midten var et kvadratisk tårn af tegl på ca. 8 x 8 m.

Tårnborg anses for at være opført af Valdemar den Store i årene ca. 1160‑70 med henblik på at beskytte den store handelsplads, der lå i ly af borgen ud til Korsør Nor. Fund af toldmærker i Tårnborg viser, at handelen blev reguleret af kongelige embedsmænd og har haft stor økonomisk betydning for kongemagten og hele regionen. Tårnborg var i funktion indtil 1300-tallet, hvor borgen blev erstattet af Korsør Slot.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Slagelse Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder