De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Tårnby Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Klimaet i Tårnby Kommune påvirkes af både det flade landskab og nærheden til Øresund og Køge Bugt. Kommunen er gennemgående varm med en årsmiddeltemperatur, som ligger et stykke over landsgennemsnittet. Den østlige beliggenhed betyder, at varm luft fra kontinenterne let når frem til kommunen om sommeren, og fra maj til september ligger den blandt landets ti varmeste. Øresund og Køge Bugt dæmper dog temperaturen en smule. Det samme gælder de vandholdige jorder på Saltholm og Kalvebod Fælled, som lægger en dæmper på både de højeste dagtemperaturer og de laveste nattemperaturer.

Beliggenheden i øst medfører desuden, at luften fra vest når at tørre ud, inden den kommer frem til kommunen, ligesom det flade landskab heller ikke bidrager til øget bygedannelse. Samlet set giver det en årsnedbør, som ligger under landsgennemsnittet, og i tre af årets måneder placerer kommunen sig blandt landets ti tørreste.

Antallet af solskinstimer ligger en smule over landsgennemsnittet, og i september er kommunen blandt landets ti solrigeste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tårnby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima