Befolkningsudviklingen i Tårs 1921-2016.

.

Tårs var fra 1842 til 1970 det lokale administrative centrum i den daværende Tårs Sognekommune. Mod slutningen af 1800-tallet oplevede byen en generel vækst inden for liberale erhverv, handel og industri, og i 1873 fik Tårs en sparekasse, i 1903 et andelsmejeri og i 1914 et elværk. I hhv. 1891 og 1911 kom to nye skoler til.

Ikke mindst pga. jernbanen oplevede Tårs fra 1921 til 1955 over en fordobling af befolkningstallet fra 441 til 949. I 1935 åbnede kommunekontoret for Tårs Sognekommune og cementerede derved byens rolle som administrativt centrum, en rolle, som byen beholdt frem til Kommunalreformen i 1970.

Efter Kommunalreformen blev Tårs en del af Hjørring Kommune, og befolkningstallet steg fra 1.377 indbyggere i 1970 til 1.947 ved Strukturreformen i 2007. Byen voksede cirkulært; mod sydvest og nordvest opstod der boligkvarterer, mens der mod nord blev opført butikstorv og et erhvervsområde.

Videre læsning

Læs mere om Tårs

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie