Tåstrup Sø er en privatejet sø i Aarhus Kommune på grænsen til Skanderborg Kommune. Sammen med Lillering Skov, Stjær Stenskov og Tåstrup Mose udgør den ca. 10 ha store sø et af kommunens Natura 2000-områder. Omkring søen ligger våde enge, kildevæld og rigkær, som danner levested for flere sjældne dyrearter som sumpvindelsnegl, grøn mosaikguldsmed og odder.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande