Tønder Kristkirke, der afløste Sankt Nikolaj, består af et kort, polygonalt afsluttet kor samt et pseudobasilikalt skib under ét tag. Materialet er røde munkesten muret i krydsskifte. Ifølge en samtidig bygningstavle blev kirken opført på kun ca. 15 måneder, fra maj 1591 til d. 25. juli 1592, i tilknytning til det stående, middelalderlige tårn, der dermed udgør anlæggets ældste parti. Kirkens sene opførelsestidspunkt til trods, og i modsætning til den samtidige ombygning af Visby Kirke, adskiller Tønder Kristkirke sig rent bygningsmæssig ikke meget fra andre, sengotiske købstadskirker. Planformen, korets høje, slanke vinduer og hvælvsystemet med de udvendige støttepiller peger tilbage i tid, mens renæssancen tydeligst kommer til udtryk i hvælvenes kurvehanksbuede gjordbuer. Kirkens indre rummer en fornem prædikestol fra 1586 med tilhørende lydhimmel, der blev overført fra den gamle kirke, mens det prægtige lektorium i kirkens østende er fra 1623‑27.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Tønder Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker