Tørring har en befolkning på 2.765 og et areal på 2,1 km2. Byen er Hedensted Kommunes tredjestørste. Fra Tørring er der ca. 17 km til Hedensted, 23 km til Horsens og 17 km til Vejle. Byen ligger i en tunneldal, der gennemstrømmes af Gudenå, og bebyggelsen strækker sig fra dalsiderne op mod et morænelandskab fra sidste istid.

Gudenå deler Tørring i to. Byen afgrænses mod syd af Viborg Hovedvej og mod nord af Brædstrupvej. Nord for åen ligger byens kirke. Her findes også skole og gymnasium. I Gudenåcenteret finder man borgerservice, lokalpoliti, bibliotek, lokalhistorisk arkiv og idrætsfaciliteter. Nybyggeriet i 00’erne skete på begge sider af Mejerivænget. Hovedparten af handelslivet foregår i den tidligere stationsby syd for åen langs Bredgade og Torvegade, og nord for Torvegade ligger byens erhvervsområde.

Betydning af bynavnet Tørring

Den ældst kendte kilde til navnet Tørring er fra [1407], hvor formen Thøring optræder. I senere belæg findes former som Tørring (1586) og Thyrringh (1610). Navnet er sammensat af adjektivet tør og endelsen -ing, som angiver, at der er tale om et sted eller et område. Navnet sigter således til et sted eller område, som er kendetegnet ved tørhed. Efter stationens anlæggelse i slutningen af 1800-tallet skelnedes en tid mellem Gammel Tørring og Nye Tørring eller Tørring Kirkeby og Tørring Stationsby.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer