Befolkningsudviklingen i Tørring 1921‑2019. Fra 1960 opgøres Tørring Stationsbys befolkning under Tørring.

.
Billedet fra 1922 viser Teknisk Skole. Bygningen er fra 1918. Den fungerer i dag som privat bolig.
.

Landsbyen Tørring med middelalderkirke, kro og skole lå nord for Gudenå, hvis enge understøttede byens landbrug. I 1887 oprettedes Tørring Andelsmejeri og kort efter et forsamlingshus og en brugsforening.

I 1891 blev Tørring endestation for den nyåbnede jernbane fra Horsens. Stationen blev placeret syd for Gudenå ca. 1 km fra den gamle landsby. Rundt om den ensomt beliggende stationsbygning skød en driftig handelsby med et stort opland hurtigt frem. Tørring Haandværkerforening blev stiftet i 1892 og oprettede i år 1900 en teknisk skole, som fik egne bygninger i 1918. I 1907 fandt en stor håndværks- og industriudstilling sted i Tørring, hvortil tusindvis valfartede. Byen fik sin egen avis i 1911.

Gudenå var ikke kun en barriere i landskabet, men også mellem byens to dele. Udviklingen foregik primært i stationsbyen. Kommuneskolen lå i Gammel Tørring, mens privatskolen fra 1906 befandt sig i stationsbyen. Privatskolen fik ret til at afholde mellemskoleeksamen i 1923 og realeksamen i 1924. I 1921 var der 303 indbyggere i Tørring, og det tal var steget svagt til 354 i 1950.

I stationsbyen var alle nødvendige håndværk og forretninger repræsenteret, og inden for møbelproduktion skete her en koncentration. I 1931 fik Teknisk Skole en landbrugsafdeling, og i 1940 åbnede en handelsskole med eksamensret.

I 1929 forlængedes jernbanen til Thyregod, og Tørrings tid som endestation var hermed forbi. I 1948 påbegyndtes den rutebildrift, som ti år senere førte til lukning af jernbanens persontrafik, og i 1962 blev banen definitivt nedlagt. Byen beholdt sin status som handelsby, og med bilismens indtog fokuserede Tørring på central parkering til de handlende.

Byens to dele på hver sin side af Gudenå med forskelligartet karakter begyndte at nærme sig hinanden fysisk i 1950’erne, men først op i 1970’erne følte man sig lokalt som én by.

Med Kommunalreformen i 1970 blev Tørring-Uldum Kommune til ved et kompromis, hvor Uldum blev administrationsby og Tørring erhvervsbyen, der slog sig op på at være »Gudenåbyen med den gode service«. I 1972 fik byen svømmehal, og i 1979 begyndte undervisningen i Tørring Amtsgymnasium (fra 2007: Tørring Gymnasium), som fik egne bygninger i 1981. Indbyggertallet, der i 1970 lå på 1.537, var i 2006 vokset til 2.319.

Videre læsning

Læs mere om Tørring

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie