Via en lang træslidske føres vand fra den højereliggende mølledam til det store overfaldshjul. I laden er der udstilling om møllerne og naturen omkring Elverdamså. Stedet fungerer som både kulturhistorisk museum og naturcenter.
.

Tadre Mølle er den sidste tilbageværende af en snes vandmøller i Elverdamsådalen. Den er en overfaldsmølle og får sit vand fra Taderød Bæk og kilder. Historien kan følges tilbage til sidst i 1300-tallet, og møllen havde sin storhedstid midt i 1800-tallet. Man kunne få malet korn, tærsket, skåret hakkelse, savet brænde og stampet groft hjemmevævet stof blødt. Her var også bageri. Mølleren havde logerende og en lærerinde ansat.

Fra 1950’erne var møllen ikke rentabel og gik i forfald. Nationalmuseet sikrede dens overlevelse ved en restaurering af møllen i 1956 og efterfølgende fredning. Her spillede møllens ejer, Danmarks daværende eneste kvindelige møller, Marie Hansen, kaldet »Møllemarie«, en vigtig rolle. Hun var indstillet på frivillig fredning og at fungere som gratis kustode. I sin alderdom overdrog hun ejendommen til staten for en symbolsk sum. Nu ejes møllen af en selvejende institution, der udlejer dele af den til museumskoncernen ROMU og Tadre Mølles Venner. I 2019 afsluttedes en ny omfattende restaurering med højt islæt af frivilligt arbejde. Der er offentlig adgang til den 13 ha store ejendom. I møllen, der er fuldt funktionsdygtig, findes en udstilling og en café.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Møller