Tarm ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og har en befolkning på 4.040 og et areal på 3,8 km2. Byen ligger i 5‑8 m’s højde over havet på en relativt flad hedeslette. Gråhede Bæk og Elbæk mødes lidt syd for byen og fortsætter gennem Tarm som den regulerede Tarm Bæk, der mod nordvest udmunder i Skjern Å. Åløbet nord for byen var en del af Skjern Å-projektet, hvor åen blev udrettet og inddiget. Den nederste del af åløbet er nu naturgenoprettet, så åens naturlige slyngninger er genskabt. Øst for byen ligger Tarm Plantage.

Fra den nordlige del af Tarm til Skjerns grænse mod syd er der mindre end 2 km. Til Ringkøbing er der 27 km, til Varde 32 km, og til Esbjerg 49 km.

Tarm er en station på Den Vestjyske Længdebane. Byplanen er bestemt af udfaldsvejene og af jernbanens linjeføring, der deler byen i en østlig og en vestlig del og kan krydses ved Storegade, ved rundkørslen i nord og ved Ådumvej i syd. Hovedvejene mod Holstebro, Varde og Vejle fører den gennemkørende trafik i en ring uden om byen og afgrænser den mod nord, nordøst og vest. Tidligere gik den nord-syd-gående trafik gennem Storegade, der er byens centrum og den vigtigste handelsgade. Ved rundkørslen nord for byen er der også handelsmuligheder.

Bebyggelsen er en blanding af ældre stationsbyhuse og nyere huse, der er tilpasset de oprindelige 1‑2-etagers bygninger. Villaer og parcelhuse er byens dominerende boligform.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Tarm er fra 1347, hvor formen Thaarm optræder. I senere belæg findes former som Tharmæ (1350), Tarrem (1534) og Tharmb (1610). Navnet er identisk med substantivet tarm, som er benyttet sammenlignende om en lang, smal terrænformation. Navnet sigter formentlig til det langstrakte leje ved Tarm Bæk.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer